USŁUGI UX A UI DESIGNU

it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead

W pełni bierzemy na siebie tworzenie designu produktu o dowolnym stopniu złożoności: od analityki aż do animacji interfejsów.

Możesz zamówić u nas zarówno samo stworzenie designu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jak i kompleksowe opracowanie produktu. Możesz również zamówić opracowanie UI KIT i wszelkie inne kreatywne rozwiązania dla Twojej firmy.

Wiemy, jak pracować z analizami i badaniami, stawiać hipotezy i wybierać najlepsze. Wiemy, jak nie stracić użytkownika na stronie i doprowadzić go do celu.

OPRACOWANIE DESIGNU APLIKACJI MOBILNEJ
W 30 DNI

Dlaczego projektowanie aplikacji mobilnych jest tak ważne dla biznesu?
Aplikacja mobilna to inwestycja w rozwój biznesu, dlatego ważne jest, aby wcześniej zastanowić się, w jaki sposób inwestycja się zwróci. Może to być monetyzacja osadzona w samej aplikacji lub stworzenie korzyści pośredniej mającej na celu zwiększenie LTV lub lojalności klienta wobec marki.

Pierwsze wrażenie o Twoim produkcie kształtuje design. Nawet jeśli wszystko inne działa jak w zegarku, ryzykujesz utraty użytkowników, jeżeli nie zwrócisz należytej uwagi na design. Możesz być pewien, że zamówiony u nas projekt zostanie wykonany profesjonalnie, zgodnie z stylem firmowym i wymaganiami Apple i Google.

Creative mobile app

JAK POWSTAJE PROJEKT
APLIKACJI MOBILNEJ

/01

Designer rozpoczyna pracę po otrzymaniu wytycznych projektowych. Na podstawie tego dokumentu tworzy mapę ekranów, która pokazuje schematycznie wszystkie ekrany i ich wzajemne powiązania.

/02

Po zakończeniu pracy z mapą ekranów designer przystępuje do moodboardu, poszukiwania referencji i tworzenia koncepcji. Na tym ważnym etapie rozwiązuje się jeden z powszechnych problemów, mianowicie równowagi między ciągłością stylu firmy klienta a trendami w projektowaniu nowoczesnych aplikacji mobilnych.

Zatwierdzona koncepcja zostaje zastosowana do pozostałych ekranów aplikacji, tworząc unikalny styl percepcji.

/03

Kolejnym etapem jest stworzenie interaktywnego prototypu w programie "Figma". Ten prototyp symuluje działanie aplikacji, jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia pozwala zapoznać się z przyszłą aplikacją. Po zakończeniu tworzenia i uzgodnieniu interaktywnej aplikacji rozpoczyna się dostosowywanie wszystkich stworzonych ekranów do innych platform i / lub tabletu.

/04

Na tym praca designera nad projektem się nie kończy. Do samego końca opracowania aplikacji będzie on sprawował nadzór autorski, aby produkt końcowy był taki sam, jak prezentowany na prototypie.

Skontaktuj się z nami