TESTOWANIE PRODUKTU

it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead

Doświadczenie użytkownika jest ważne!
Dla każdego produktu opracowujemy scenariusze testowe, przeprowadzamy testy funkcjonalne, badawcze, modułowe i integracyjne, piszemy skrypty do testowania obciążenia i testowania automatycznego.
Innymi słowy, kładziemy duży nacisk na testowanie produktu przed jego wydaniem


Nasz dział testowania ma do dyspozycji najróżniejsze urządzenia: od najnowocześniejszych komputerów i tabletów do najstarszych telefonów i laptopów ubiegłego wieku.

W ten sposób tworzy się możliwość dotarcia do jak największej grupy potencjalnych odbiorców dowolnego produktu, gwarantując bezbłędne działanie aplikacji lub witryny.


Skontaktuj się z nami