OPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ
DLA PRZEDSIĘBIORSTW

it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead

ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Tworzymy i integrujemy systemy CRM i ERP ze skomplikowaną logiką biznesową, zdolne do przetwarzania informacji z wielu źródeł. Opracowujemy odporne na błędy, wysoce obciążone serwisy, jak również elastyczne, skalowalne rozwiązania oparte na architekturze mikroserwisowej i monolitycznej.

KIERUNKI


erp

Automatyzacja procesów biznesowych związanych z rachunkowością, kontrolą, planowaniem i analizą informacji;

Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania informacji korporacyjnych i organizacja podziału dostępu do nich;

Organizacja wygodnej kontroli procesów biznesowych, generowanie raportów na podstawie różnych kryteriów.


crm

Konsolidacja danych klientów. Tworzenie struktury danych kontaktów leadów i kupujących, ich danych demograficznych i innych informacji z zapewnieniem łatwego dostępu do nich;

Śledzenie interakcji i aktywności. Kontrola komunikacji z klientami na czatach z konsultantami, przez e-mail i inne kanały;

Pomiary wydajności i produktywności. Generowanie raportów ze szczegółowymi danymi na temat skuteczności interakcji firmy z klientami;

Automatyzacja procesów rutynowych. Automatyzacja marketingu i sprzedaży.


01/
Enter

- Integracja z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Enter

- Z usługami dostawczymi i systemami logistycznymi

Enter

- Z systemami płatności

Enter

- WMS

02/
Enter

- Automatyzacja raportowania i analityki danych

Enter

- Rozwój procesów ETI i kostek OLAP

Enter

- Projektowanie i rozwój DWH

03/
Enter

- Skalowanie projektu w warunkach rosnącego obciążenia (klastry HP - high performance)

Enter

- zapewnienie wysokiej dostępności serwisu, tzw. klastry HA (high availability lub failover)

Enter

- Równoważenie obciążenia, ruchu, danych między wieloma serwerami

Enter

- Tworzenie całościowej kopii zapasowej danych dla bazy danych

04/
Enter

- Tworzenie systemu analizy danych

Enter

- Opracowanie zestawu narzędzi do audytu fizycznego

Enter

- Opracowanie / udoskonalenie platformy OSA

Enter

- System sprawdzania poprawności wprowadzanych danych pod kątem poprawności wskaźnika OOS

JĘZYKI I FRAMEWORKI

/01

Spring Framework (Boot, Core, Data, MVC, Security)

/02

JAVA/KOTLIN

/03

Flask

/04

Django

/05

FastAPI

/06

Pytest

/07

Aiohttp/asyncio/tornado

/08

Drf

/09

Celery

/10

PYTHONHibernate / ORM Lite

/11

Spring Framework (Boot, Core, Data, MVC, Security)

/11

Apache Camel

/12

CXF/RSl

/13

JUnitl

/14

Mockitol

/15

JMSl

/16

Laravel

/17

Symfony

/18

YII2

/19

Phalcon

/20

PHPBAZY DANYCH I PRACA Z PAMIĘCIĄ

/01

SQL DATABASE Mongo DB

/02

Elastic Search

/03

Cassandra

/04

Clickhouse

/05

Apache Solr

/06

No SQL Postgre SQL

/07

Oracle

/08

My SQL

/09

Redis

/10

Hazelcast

/11

MEMCACHED

/12

ARCHITECTURAL SOLUTIONS AND MQ Prometheus INFRASTRUCTURE

/13

Grafana

/14

METRICSRabbitMQ

/15

Apache Kafka

/16

Active MQ

/17

Apache QPID

/18

Docker

/19

Nginx

/20

Apache

/21

Digital Ocean

/22

AWS

/23

Kubernetes

/24

OpenShift

/25

Balancer

/26

CI/CDSkontaktuj się z nami