Zdjęcie: IT-LEAD

Outstaffing & Outsourcing Programistów i Specjalistów IT

Zapewnimy Ci optymalizację kosztów tworzenia - skorzystaj z naszego doświadczenia w branży IT

Outstaffing / Outsourcing usług IT

Usługi IT outsourcingu / outstaffingu specjalistów są już aktywnie wykorzystywane przez większość nowoczesnych firm, ponieważ umożliwiają:
Zdjęcie: Outstaffing / Outsourcing usług IT
 • zwiększenie jakości i wydajności usług informatycznych;
 • zmniejszenie kosztów i zasobów;
 • zoptymalizowanie podatków i zmniejszenie wydatków na personel.

Outsourcing programistyczny & IT to częściowe lub całkowite przeniesienie obowiązku utrzymania, obsługi i modernizacji infrastruktury informatycznej.

Outstaffing IT to zapewnienie pracownika lub kilku pracowników na zasadzie pracy projektowej. W tym przypadku "wynajmujesz" pracowników, a nie usługę. Podczas korzystania z usług outstaffingu, kontrola specjalistów i nadzór nad procesem leży po stronie klienta.

Zawsze jesteśmy elastyczni na potrzeby naszych klientów i oferujemy najkorzystniejsze rozwiązania w oparciu o wymagania klienta.

Jakie są korzyści z outstaffingu / outsourcingu Programistów i Specjalistów IT?

Zdjęcie: Praca wyłącznie z profesjonalistami
Praca wyłącznie z profesjonalistami
Zdjęcie: Zwiększona wydajność i stabilność systemów IT
Zwiększona wydajność i stabilność systemów IT
Zdjęcie: Zmniejszenie obciążenia administracyjnego w zakresie kadr i księgowości
Zmniejszenie obciążenia administracyjnego w zakresie kadr i księgowości
Zdjęcie: Zmniejszenie ryzyka i kosztów
Zmniejszenie ryzyka i kosztów
Zdjęcie: Przejrzysty system sprawozdawczości
Przejrzysty system sprawozdawczości
Zdjęcie: Minimalizacja przestojów, a tym samym strat finansowych
Minimalizacja przestojów, a tym samym strat finansowych

Programiści i Specjaliści IT

Wybierz najlepszych ekspertów IT do swoich zadań i projektów.
 • Senior Node.js Software Engineer

  Years of experience: 15

  Tech stack: Node.js, TypeScript, Python, Django, PostgreSQL, GCK, Cloud Build, BigQuery, Firebase, Dataflow, Stackdriver, IoT, Cloud, MongoDB, Redis, RabbitMQ, Elasticsearch, AWS, Kubernetes, ELK, Prometheus, Grafana

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Java Developer

  Years of experience: 12+

  Tech stack: Java, Spring, Framework, Spring Cloud, Hibernate, JPA, PostgreSQL, SQL, Vaadin, Spring boot, Git, Gitlab, RabbitMQ, Redis, REST, Laravel, Gradle, Maven, Linux, Docker, JUnit, Nginx, Apache, Tomcat, Swagger, SOAP

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Backend Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack : Docker, Docker-Compose, Git, Python, DRF, PostgreSQL, Ruby On Rails, Django Framework, Atlassian Jira, Rest API, RabbitMQ, ElasticSearch, Kafka, Celery, SQL, HTML, CSS, JavaScript

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • SEO

  Years of experience: 12+

  Tech stack : CSS, HTML5, MySQL, Git, Java SE, ASP.NET MVC, ASP. NET, C++, Python, C#, C/C++, SQL, JavaScript, PHP, Java, Golang

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • React Native Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack : React, JavaScript, HTML5, Git, CSS, TypeScript, Node.js, PostgreSQL, Hasura, Apollo, Recoil JS, Firebase

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • React / Vue Javascript Developer

  Years of experience: 6+

  Tech stack : JavaScript, React, Vue, Node.js, Redux, Express.js, MongoDB, PostgreSQL, Scss, HTML

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • PHP + React

  Years of experience: 10+

  Tech stack : Atlassian Jira, Redmine, PHP, JavaScript, MySQL, PostgreSQL, SVN, Git, Zend Framework, Codeigniter, Yii, Bash, Perl, CSS, CSS3, HTML5, Python, MongoDB, jQuery, Linux, Redis, Sass, Memcached, Scrum, Symfony, ReactJS, AngularJS, VueJS, Less, Three

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Technical Unit Lead

  Years of experience: 15+

  Tech stack: PHP, JavaScript, MySQL, Nginx, Symfony, RabbitMQ, ElasticSearch, VueJS, PostgreSQL, React, Go, Agile Project Management

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Middle Full-Stack Javascript Developer

  Doświadczenia: 4+

  Tech stack : JavaScript, HTML5, CSS3, Sass, Scss, Gul, React, Redux, Node.js, Webpack, Typescript, ECMAScript6, MVC, Strapi, Nest.js, Docker, MySQL, Three.js, Express.js, Next.js, Atlassian Jira, MongoDB

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Full-Stack

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Python, Pandas, Numpy, Scikit-learn, React, Django, JavaScript, SQL, Git, Typescript, Redux, REST API

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Middle Full-Stack

  Years of experience: 9+

  Tech stack: MS SQL, MS SharePoint, SQL, Scrum, Code review, TypeScript, ASP.NET Core, CSS3, Less, ReactJS, VueJS

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Java/Full-Stack Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Java SE, Java Core, Spring Framework, Hibernate ORM, JUnit, TestNG, Gradle, Apache Maven, Kafka, Git, NoSQL, Business English, Elasticsearch, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, ReactJS, MobX, JDBC, Intellij IDEA, Jetty, Apache Tomcat, SQL, REST

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Backend Developer

  Years of experience: 9+

  Tech stack: PHP, MySQL, Git, CSS, HTML5, vuejs, laravel, API, Bootstrap, XML, tailwindCSS, js, json, macos, MVC, Internet, composer, SOLID, gitlab, CD/CD, Redis, RabbitMQ, Node, Docker, Linux, Cypress

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • IOS Developer

  Years of experience: 8+

  Tech stack: Swift, Objective-C, MVVM, VIPER, CoreAnimation, Notifications, GoogleAnalytics, Fabric, Crashlytics, Firebase/Analytic, GCD, Alamofire, Cocoapods, Autolayout

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • QA Engineer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: .NET Framework, C#, ASP.NET, MS SQL, RabbitMQ, GraphQL, TeamCity, Octopus, MS Visual Studio, Lisp

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Project Manager

  Years of experience: 4+

  Tech stack: Time management, Agile Project Management, Scrum, Kanban, MS Office, Atlassian Confluence, TFS, Git, Atlassian Jira

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • DevOps

  Years of experience: 9+

  Tech stack: Linux, Debian, Ubuntu, CentOS, Kubernetes, Docker, Terraform, Ansible, Prometheus, Grafana, Zabbix, ELK, Nginx, Traefik, HAProxy, ClickHouse, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Riak, Kafka, RabbitMQ, GitLab, GitHub, Python, Ruby, Ruby On Rails, Golang

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • DevOps

  Years of experience: 4+

  Tech stack: devops, Linux, Git, docker, Kubernetes, Windows Linux, Zabbix, Gitlab, MySQL, Ansible, CI/CD, Bamboo, MaxPatrol, Xspider, PostgreSQL, Apache HTTP Server, Nginx, K8s, RabbitMQ, Kafka, Haproxy, vault, Windows Server, Hashicorp, MongoDB

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Scala Developer

  Years of experience: 13+

  Tech stack: Atlassian Jira, Bash, CRM, Java, Jenkins, Linux, Maven, PostgreSQL, Redmine, Zabbix, Android, Agile Project Management, MongoDB, Spring Framework, Git, Gradle, Puppet, Ansible, Spock Framework, Unix Shell Scripts, Nginx, Liquibase, Flyway, GraphQL, SCALA, Play framework

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • QA Engineer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: C#, .NET Framework, .NET Core, Git, MSSQL, PostgreSQL, Selenium, NUnit, TFS, Jenkins, Postman, Swagger, ActiveMQ, JavaScript, Python, Bootstrap, Docker, Node.js, MongoDB, UX, QA, Bash, NoSQL, CSS, HTML, Allure

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • UX/UI Designer (Lead)

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Sketch, Figma, Adobe XD, Zeplin, Slack, MS Outlook, Atlassian Jira, Atlassian Confluence, YouTack, User Flow, UI Kit, Human Interface Guidelines

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Middle-Frontend Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Vue.js, GraphQL, REST, JavaScript, React, TypeScript, Git

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Software Developer

  Years of experience: 5+

  Tech Stack: Python, FastAPI, Flask, Django Framework, Bash, Linux, Oracle Pl/SQL, Git, DevOps, Docker, CI/CD, SOAP, REST, pytest, QA, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Svelte, Figma, Kibana, Grafana, Object-Oriented Programming (OOP), Portainer, Proxmox, Ansible, Atlassian Confluence, Atlassian Jira

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Middle+ PHP Developer

  Years of experience: 5+

  Tech Stack: HTML, CSS, JavaScript, AngularJS, PHP, Laravel, MySQL, SQLite, jQuery, Ajax, Git, Vuejs, PostgreSQL, ReactJs, Docker, ElasticSearch

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Python Developer

  Years of experience: 4 +

  Tech Stack: Python, C++, OpenMP, pybind, Git, Gitlab, SOLID, C#, R, Multithread Programming, Agile, Scrum, Qt

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • C++ Developer

  Years of experience:  5
  Tech Stack: Visual Studio C#, C, C++, Kompas-3D, stm32, Python, Flask, C#, React, fastAPI

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Equity Analyst

  Years of experience: 3

  Tech Stack: Investment analysis, MS PowerPoint, English language, MS Excel, Stock market, Data analysis, Preparing presentations, financial modeling, Futures and Options, Investments, Securities, Analytical thinking, Accounting, IFRS, strategic thinking, Venture investments

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Venture Partner in VC / PE

  Years of experience:  10+

  Tech Stack: Learnability, Financial analysis, Financial management, Business planning, Development Strategy, Asset Management, Venture funding, Business loans, Teamwork, Leadership, MS Office, New product development

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Hardware Engineer

  Years of experience: 4+

  Tech Stack: MATLAB, Mathcad, Altium Designer, Microcap, Simulink, MS Excel, Assembler, Siemens NX, STM32, LTspice, C/C++, Mixed signals, FreeRTOS, Keil, Mentor xpedition(PADS)

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Middle Android Developer

  Years of experience: 2+

  Tech stack: Android SDK, Android, Kotlin, MVVM, Jetpack Compose, Coroutines, Gitlab

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Middle C/C++ Developer

  Years of experience: 3+

  Tech stack: /C++, Linux, Git, SQL, Python, API, PostgreSQL, ClickHouse, CMake, PyTorch, GitHub, ARM, STL

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • WordPress Developer | Fronted Developer

  Years of experience: 7+

  Tech stack: Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, CMS WordPress, HTML5, CSS3, Sass, Gulp, GitHub, JavaScript, jQuery, Atlassian Jira, Slack, Intercom, Avacode, VS Code, Sublime Text, Google Analytics, Yandex Maps API, Google Maps API, Bootstrap, HTML

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Software Engineer (Scala)

  Work experience: 10+

  Tech Stack: Java SE, PostgreSQL, Clojure, Redis, Git, ElasticSearch, Consul, Play Framework 2, SCALA, Ansible, Terraform, AWS, MongoDB, Solidity, Rust, Ethereum, Blockchain, Spark, Clickhouse, Kubernetes, Google Cloud, Vertica, Kafka

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • MI/ Power BI Developer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: Power Query , Power Apps , Data visualization , Data model development , OOP concept, ASP.NET, JavaScript, .net Core and SQL
   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Security Engineer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: PowerShell, JavaScript, Python, Ansible etc, AWS, Microsoft Azure

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Software Engineer (Backend)

  Years of experience: 7+

  Tech stack: core Java, Kotlin design, CI/CD, JSON, event driven architecture, Cloud - AWS, SQL, NoSQL databases, RESTful services (JSON) and API Design

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Unity 3D Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: C#, VR/AR programowanie na platformy mobilne (Android SDK, iOS)? podejścia  i technika stosowanych w aplikacjach 3D do tworzenia efektów graficznych,  tworzenia shaderów.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Medical Quality Specialist

  Years of experience: 9+

  Tech stack: Lead-Auditor-Qualification (internal and / or external) (ISO13485-2016)is an advantage, Experience using Statistics, Lean and Six Sigma Methodologies along with Measurement System Analysis, 8-D / CAPA / FMEA/ 5WHY etc., e.g. ISO 13485, ISO 14971 including implementation of same, additional advantage 21 CFR 820, (21CFR), FDA law, Eu MDR (Eu Medical Device Regulation)

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • SharePoint Technical Support Specialist

  Years of experience: 4+ 

  Tech stack: De-bugging/ fixing PowerShell Scripts, (HTML, CSS, JavaScript, SharePoint, C#, SQL.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • BI Architect

  Years of experience: 5+

  Tech stack: ETL (Extract, Transform and Load),  ERP LN, MS Dynamics, Navision etc., MS Dynamics, Salesforce etc., BSc in IT related field, Power BI (preferred), Tableau, Qlik, MicroStrategy, Cognos or equivalent. Strong SQL skills with the ability to optimize, analyze, and improve database SQL performance on any of the following platforms: MS SQL Server (preferred), Oracle, MySQL etc.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Technical Lead

  Years of experience: 5+

  Tech stack: JavaScript, Typescript, Node.js, React, React Native, .NET Core, C#, Azure cloud or similar, Good experience of CMS system (we use Contentful) and CI/CD (we use Jenkins). Good experience of CMS system (we use Contentful) and CI/CD (we use Jenkins). 

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Lead Frontend Developer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: Strong experience with React, React Native, TypeScript, JavaScript, HTML, and CSS. Solid understanding of the SDLC and tooling (GIT, branching/merging, build systems, CI technologies), Domain Driven Design, concepts, approaches, and patterns.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior AEM Frontend Developer

  Years of experience: 3+

  Tech stack: HTML5, JavaScript, ES6, CSS3, SASS, and additional frontend frameworks to React, Maven, Java and NodeJS is a plus. Experience converting design files into responsive, cross-browser, cross-platform HTML, CSS, and JS.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior AEM Backend Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Java, Adobe Cloud, and DevOps. Extensive experience with AEM (including AEM Site, AEM Forms, AEM Assets) and associated content and technologies (Apache, Apache Sling, HTL, Dispatcher, OSGI, JCR, JSP). creating REST APIs, RESTful web services. In-depth experience with the Adobe Cloud Platform, especially with CDP.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Remote Frontend Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: React, Vue (lub przynajmniej jednej z nich, a drugiej w stopniu dobrym), HTML5, CSS3, JS, TypeScript, LESS, programowanie obiektowe, SOLID, DRY, YAGNI, KISS, wzorce projektowe, HTML5 i CSS

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Web Developer Laravel

  Years of experience: 3+

  Tech stack: JavaScript ES6, Vue.js, PHP 7, CSS, BEM, RWD, SEO.

   

   

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • DMZ Technical Architect

  Years of experience: 3+

  Tech stack: Strategy & Architecture, Hosting, Network, Network Security, CISO.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Linux Scripting Engineer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Good knowledge of Linux. Scripting language: Bash  Knowledge of Version Control Systems GIT  Optional CI, CI/CD processes (Jenkins), Python.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Java Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: JavaScript, TScript, React.js, Vue.js,  Jira, Confuence, GitHub, Jenkins.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Programista T-SQL

  Years of experience: 7+

  Tech stack: AGILE, SCRUM, AZURE, C#, VISUAL STUDIO, WPF, SQL, DOMAIN DRIVEN DESIGN, DEVOPS, RESHARPER, ENTITY FRAMEWORK.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Java Developer

  Years of experience: 7+

  Tech stack: Java EE & core libraries, Java Design Patterns and OO Design, Angular/React, HTML5, CSS3 and related web technologies, Hibernate, JPA, JMS, JTA, Junit, Jenkins, SVN, Git, Maven, Angular, CSS and HTML.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Web Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: PrestaShop, Wordpress, HTML, CSS, JS, PHP, GIT.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • SQL Data Warehouse Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: ETL tools such as MS SSIS, Talend,  MS SQL Server, SQL, C#.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Backend Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: HTTP, REST, SOLID, DRY, Znajomość technologii cloudowych (AWS, Google Cloud), JavaScriptб TypeScriptб Node.js, Express, Docker, PostgreSQL, REST, HTTP, JWT, Git, GitLab.

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • SEO

  Years of experience: 2+

  Tech stack: Senuto, Ahrefs, Screaming Frog, GSC, Contadu, GA, Google ADS, Google Big Query

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Analityk Internetowy

  Years of experience: 8+

  Tech stack: Google Analytics UA, Google Analytics 4, Google Firebase, Google Data Studio, Google Tag Manager, Google Ads, Google Big Queryб, SQL, JavaScriptб DataLayer

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Koordynator / lider zespołu SEO

  Years of experience: 3+

  Tech stack: Google Analitycs, Similar Web, Google Data Studio, Ahrefs, Surfer SEO, Senuto, Screaming Frog, SEO, lead generation, CRM

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Product Owner

  Years of experience: 9+

  Tech stack: Scrum, VBA, systemów BI (Tableau, Jaspersoft), VBA, systemów BI (Tableau, Jaspersoft), ETL,  NETystemów klasy ERP, administracja systemem ERP, IFS Applications, Oracle, PostgreSQL, MS SWL Server, XML  

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Account Manager

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Metodyka Kanban (jako główna metodyka prowadzenia projektów utrzymaniowych), Jira, Confluence, Slack, Figma, Miro, Agile Scrum

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Digital Marketing Manager

  Years of experience: 7+

  Tech stack: Facebook Ads, Google Ads, systemy CMS oraz marketing automation czy systemy e-mail marketingowe, social media

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Real-Time 3D Artist

  Years of experience: 5+

  Tech stack: 3DS Max, Maya lub Blender

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Product UX/UI Designer

  Years of experience: 3+

  Tech stack: Figma, Adobe XD, Trello, Jira, Clickup,  UX/UI produkt technologiczny  e-commerce

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Creative Graphic Designer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Photoshop, Illustrator, After Effects, Figmy, Wordpress, HTML/CSS

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Environmental Artist/3D Generalist

  Tech stack: 3DS Max/Maya/Blender, Adobe Substance 3D Painter, znajomości środowiska Unreal Engine 4/5

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Inżynier Danych

  Years of experience: 7+

  Tech stack: PLC, OPC-UA, MES, CAQ, PLM, SAP ERP, procesów ETL, ERP, MES, PLM, CAQ, Python, R i/lub SQL, Power BI, IIoT, Edge Computing, Chmura, Analiza danych

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Specjalista ds. IT i prywatności danych

  Years of experience: 2+

  Tech stack: G Suite, dobra znajomość narzędzi SaaS

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • (People & Tech) Team Leader

  Years of experience: 3+

  Tech stack: Java, Spring Boot, MySQL Communication skills, Leadership Jira, Product management Kotlin, Kafka, RabbitMQ, Google cloud platform

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Backend, PHP

  Years of experience: 4+

  Tech stack: PHP, Jira, HTML, CSS, WordPress, Drupal Laravel, Git

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Mid Java Backend Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Java SQL Git Spring JUnit Jenkins

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Software Engineer (C++)

  Years of experience: 5+

  Tech stack: C++ STL Boost C#

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Programista .NET

  Years of experience: 7+

  Tech stack: .NET, SQL, T-SQL, MongoDB, C#, REST, API, HTTP, Azure DevOps, CQRS

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Drupal Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Drupal, Drupal 7, Drupal 8, mysql, MariaDB, elasticsearch

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Distributed Systems Engineer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: Java, Clean Code, Jenkins, Docker, Linux, High availability, DevOps

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Java Developer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: Java, Spring, Hibernate, Git, SQL, Docker, Linux, CI/CD, AWS, Kotlin

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Remote .Net Developer

  Years of experience: 3+

  Tech stack: NET, SQL, Azure, Angular

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Python Developer

  Years of experience: 8+

  Tech stack: Python Git Linux Docker SQL Python Django Celery Redis PostgreSQL Google cloud platform

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Java Developer

  Years of experience: 7+

  Tech stack: Java Microservices Spring Spring Boot Maven Git Jira Confluence DevOps Docker Kubernetes Helm Microsoft Azure SAP Hybris GitLab React Lerna Webpack Excel

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Java Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: Java Spring Micronaut Akka Kafka Scala Vaadin REST API JUnit Spock RxJava Hibernate Docker

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Principal Java Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Java JavaScript Protocols JVM React Windows VPN Virtualization Azure Git CI/CD Pipelines Angielski SQL IaaC Terraform

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • DevOps Engineer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: Windows VPN Virtualization Azure Git CI/CD Pipelines SQL IaaC Terraform

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Frontend Developer with React

  Years of experience: 6+

  Tech stack: React JavaScript HTML CSS ES6 Redux Enzyme npm Git TypeScript GraphQL Jenkins Jira Webpack

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Software Engineer (R&D)

  Years of experience: 4+

  Tech stack: React Ruby on Rails Redux Node.js AWS Elastic Search Redis MySQL

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • React Native Engineer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: JavaScript TypeScript ReactNative Web services Web API React.js Android iOS Flutter Objective-C Swift React

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Frontend Developer

  Years of experience: 8+

  Tech stack: React JavaScript HTML5 CSS TypeScript Redux REST API Rwd Unit testing Jira Confluence git flow CI/CD Websocket ESLint Prettier webpack znajmość branży fintech znajomość branży krypto

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Frontend Chapter Lead

  Years of experience: 7+

  Tech stack: Git REST TypeScript CSS HTML Testing tools and libraries Jenkins GitLab CI npm Node.js React 16.8+ JavaScript CSS-in-JS libraries Docker Kubernetes Next.js Storybook Puppeteer/Playwright/Selenium AWS Nest.js

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Frontend Developer with React

  Years of experience: 3+

  Tech stack: JavaScript Git HTML CSS React React Python Team player Problem solving Critical thinking Geospatial Data Visualization django

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Pega Developer

  Years of experience: 2

  Tech stack: PEGA Kubernetes Linux DB Splunk

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Elixir Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: Elixir JavaScript CSS Vanilla JS HTML5 REST API Webpack REST Golang Docker Cypress AWS Adobe Photoshop UX UI

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Frontend Developer with Angular

  Years of experience: 3+

  Tech stack: JavaScript HTML CSS TypeScript Angular Redux Git CI/CD Node.js Docker

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Junior Web Developer (React/Node.js)

  Years of experience: 2+

  Tech stack: JavaScript Git Linux Bash AWK HTTP REST API React Node.js Webpack

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Android & iOS mobile App developer

  Years of experience: 2+

  Tech stack: Android Java iOS Flutter

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Product Designer (Design System)

  Years of experience: 3+

  Tech stack: Figma Design Patterns Design System UI HTML CSS iOS Android

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Head of QA

  Years of experience: 4+

  Tech stack: Android iOS Project management Java Selenium Java REST Jenkins

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Test Analyst

  Years of experience: 5+

  Tech stack: iOS Android SQL Oracle SDLC Scrum Confluence Jira Test automation

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • React Native Mobile Developer

  Years of experience: 5+

  Tech stack: React native React Native JavaScript ES6 REST API HTTP Redux Android iOS Git Swift

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • React Native Mobile Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: React native React Native JavaScript ES6 REST API HTTP Redux Android iOS Git Swift

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • iOS Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: iOS iOS SDK Swift SwiftUI Azure Objective-C

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior iOS Engineer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: Swift iOS SwiftUI Combine Structured concurrency Product engineering

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Mobile Team Lead

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Swift Git REST Xcode iOS SDK iOS MVVM JSON Atlassian UI Jenkins fastlane Unit testing CocoaPods

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • iOS Developer

  Years of experience: 3+

  Tech stack: iOS Swift SwiftUI fastlane Ruby Jenkins

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • System Architect

  Years of experience: 7+

  Tech stack: Architecture Embedded Protocols DevOps CI QA SoC Linux Android ARM Bluetooth DSP IoT iOS C Java

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Master Software Architect

  Years of experience: 6+

  Tech stack: OOP REST APIs, Clean Code Java Spring Spring Boot JUnit Kubernetes Docker Kafka RabbitMQ Design Patterns TDD Azure AWS Blockchain JMeter Micronaut

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Embedded Software Engineer

  Years of experience: 2+

  Tech stack: C Embedded Linux RTOS MATLAB

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Java Software Engineer

  Years of experience: 3+

  Tech stack: Java REST API SOAP CI/CD TDD Data base Maven Jenkins Gradle Gulp.js Kafka Angular

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Software Developer in webMethods

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Linux webMethods ESB Service Bus Java Perl CI/CD Confluence SVN Bash Red Hat Enterprise Linux SAN Virtualization

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior Software Developer

  Years of experience: 4+

  Tech stack: Java Spring Boot Spring Git Maven REST Hibernate SQL JavaScript TypeScript Docker Ansible Python

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Technical Support Engineer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: Unix Linux Cisco Palo Alto Checkpoint Forrtigate firewalls, routers, load balancers

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Software Engineer .NET, React and NodeJS

  Years of experience: 5+

  Tech stack: .NET .NET Core React Node.js JavaScript JQuery Bootstrap Redux RxJS Webpack npm Design Patterns REST API SOAP Web Services TDD Jenkins Bitbucket

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Software Engineer (High Load)

  Years of experience: 3+

  Tech stack: Java Python JS DevOps SQL Kafka Kubernetes Docker

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Rust Software Engineer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: C++ C# NoSQL Java AWS Rust REST API SDLC C

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Integration and Support Engineer

  Tech stack: Linux Docker Kubernetes Jenkins Git Maven Groovy Scripting Salt

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Flutter Developer

  Years of experience: 6+

  Tech stack: Flutter Dart REST API Android iOS Git Firebase

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • CSP – Product Marketing Manager

  Years of experience: 3+

  Tech stack: Telco SEO SEM Strategies Campaigns Salesforce HubSpot

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Software Developer (VueJS)

  Years of experience: 3+

  Tech stack: .NET Vue.js Angular Firebase Vuex SEO Git Vuetify Elasticsearch

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Marketing Specialist & Content Creator

  Years of experience: 3+

  Tech stack: SEO Outlook Telco

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Product Marketing Manager

  Years of experience: 4+

  Tech stack: Brand strategy Email marketing SEO SEM Google AdWords Polski (NATIVE)

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Content Marketing Specialist (Writer)

  Years of experience: 2+

  Tech stack: SEO CMS WordPress

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Content Marketing Manager

  Years of experience: 2+

  Tech stack: SEO SEM CMS Google Analytics

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • SEO Copywriter

  Years of experience: 3+

  Tech stack: SEO Google Analytics Wordpress

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Manager Lead Generation

  Years of experience: 6+

  Tech stack: SEO Social media Email marketing Google AdWords Digital marketing Brand strategy

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Content Marketing Specialist

  Years of experience: 6+

  Tech stack: Digital marketing SEO Content Marketing Brand strategy Social media SEM Polski (NATIVE) Google AdWords Email marketing

   

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Marketing Specialist

  Years of experience: 7+

  Tech stack: SEM SEO Digital marketing Google AdWords Brand strategy Social media Email marketing E-commerce content marketing MS Office

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Digital Marketing Specialist

  Years of experience: 5+

  Tech stack: Digital marketing, Brand strategy, SEO, SEM, Google AdWords, Email marketing, Social media, MS Office Marketing

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..
 • Senior SEO Technical Specialist

  Years of experience: 7+

  Tech stack: SEO Google Analytics Semstorm Google Search Console Screaming Frog HTML MySQL CSS PHP

  Dostępność konkretnego specjalisty omawiana jest indywidualnie..

Proces outsourcingu specjalistów IT

 • Rozpatrywanie wniosku
 • Sprawdzanie dostępności specjalistów
 • Negocjowanie warunków współpracy
 • Kalkulacja kosztów
 • Podpisanie umowy
Opowiedz nam o swoim projekcie
 1. Opisz swój projekt
  Wypełnij formularz, dołącz wymagane pliki i wyślij go do nas.
 2. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby omówić wszystkie szczegóły.

Jeśli nie chcesz wypełniać formularza, zadzwoń lub napisz do nas

info@it-lead.eu+48 606 321 049

Umów się na wizytę
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Zostaw wniosek
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Zdjęcie: Ok
Dziękujemy za wiadomość!
Nasi eksperci odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe.
Zdjęcie: Error
Zawieść!
Nie udało się przesłać formularza. Spróbuj ponownie.