OBSŁUGA SERWISOWA /
WSPARCIE APLIKACJI MOBILNYCH

it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead

Pomagamy zapewnić ciągłość twoich procesów biznesowych.
Możemy nie tylko napisać kod od zera, lecz również wziąć już istniejący projekt i uporządkować go zgodnie z Twoimi życzeniami.

Możesz również zlecić nam dalszy rozwój produktu w ramach tworzenia produktu – w ten sposób możesz dać drugie życie swojej aplikacji lub witrynie.

W trakcie tworzenia aplikacji marka wraz z firmą zajmującą się tworzeniem aplikacji mobilnych biorą na siebie odpowiedzialność, decydują za użytkownika, w jaki sposób ma korzystać z aplikacji, ile funkcji jest potrzebnych itp.

Po wydaniu produktu zawsze będą otrzymywane informacje zwrotne od klientów, którzy chcą pomóc ukochanej marce zbliżyć się, stać się lepszą. Takie sygnały nie mogą być ignorowane w żaden sposób, dlatego nieodłączną częścią cyklu życia aplikacji mobilnej jest wsparcie aplikacji mobilnych.

Support

WSPARCIE APLIKACJI MOBILNYCH, RODZAJE PRAC

/01

WSPARCIE TECHNICZNE APLIKACJI

/02

WSPARCIE PRACY APLIKACJI NA NOWYCH WERSJACH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH I URZĄDZENIACH. USUNIĘCIE BŁĘDÓW W APLIKACJI

/03

USUNIĘCIE BŁĘDÓW W APLIKACJI

/04

ROZWÓJ APLIKACJI MOBILNEJ

/05

ROZSZERZENIE BIEŻĄCEJ FUNKCJONALNOŚCI ORAZ OPRACOWANIE NOWEJ. PUBLIKACJA AKTUALIZACJI W APP STORE I GOOGLE PLAY

/06

OCENA EFEKTYWNOŚCI APLIKACJI

/07

AUDYT UX, TWORZENIE I TESTOWANIE HIPOTEZ, OPTYMALIZACJA SCENARIUSZY UŻYTKOWNIKA. PRACA NAD POPRAWĄ WSKAŹNIKÓW RETENTION, DAU, MAU.

Skontaktuj się z nami