Zdjęcie: IT-LEAD

Różnica między outsourcingiem a outstaffingiem. Czym różni się outsourcing od outstaffingu.

2 lutego 2023

Znalezienie wykwalifikowanych specjalistów IT nie jest łatwe. Stanowiska w branży technicznej należą do najtrudniejszych do obsadzenia, ponieważ wykwalifikowani kandydaci są bardzo poszukiwani w ograniczonej puli talentów. Zamiast budować wewnętrzny zespół, wiele firm decyduje się na outsourcing lub outstaffing swoich projektów.

Pojęcia outstaffing i outsourcing odnoszą się do sfery współpracy z pracownikami za pośrednictwem pośrednika, dlatego czasami ludzie gubią się w ich znaczeniach.

Co sprawdza się najlepiej i dlaczego outsourcing zbyt często zawodzi? Odpowiedź może się różnić w zależności od projektu i organizacji.

Czym jest outsourcing usług IT?

Outsourcing IT może być skomplikowany, jednak jest to również jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez Twoją firmę. Pomimo że możesz wiedzieć, co chcesz osiągnąć, decyzja o tym, jak to zrobić, może okazać się skomplikowana.

Outsourcing to praktyka biznesowa, w której firma zatrudnia stronę trzecią do wykonywania zadań, obsługi operacji lub świadczenia usług na rzecz firmy.

 • Firma zewnętrzna, znana jako usługodawca lub dostawca zewnętrzny, zapewnia swoim pracownikom lub systemom komputerowym wykonanie zadań, lub usług na miejscu we własnych obiektach firmy wynajmującej, lub w lokalizacjach zewnętrznych;
 • Ogólnie rzecz biorąc, jest to sytuacja, w której masz pewien zamysł, jednak nie masz możliwości zrealizowania go we własnym zakresie. Nie chcąc trudzić się i zakładać całkowicie nowego działu IT, wystarczy przyjść ze swoją koncepcją do zewnętrznej firmy i otrzymać gotową aplikację lub stronę internetową, płacąc za to określoną kwotę;
 • Dzisiejsze firmy często zlecają na zewnątrz różnego rodzaju usługi informatyczne, w tym programowanie i tworzenie aplikacji, a także wsparcie techniczne. Ponadto zlecają na zewnątrz także obsługę klienta i funkcje obsługi telefonicznej. Mogą również powierzać partnerowi logistycznemu inne rodzaje pracy, w tym procesy produkcyjne, zadania związane z zasobami ludzkimi i funkcje finansowe, takie jak księgowość i przetwarzanie płac;
 • Firmy mają możliwość zlecania na zewnątrz całych działów, takich jak cały dział IT lub jedynie jego określone części działu.

Outsourcing może wiązać się z wykorzystaniem dużego zewnętrznego dostawcy, do zarządzania usługami IT lub do usług logistycznych stron trzecich. Możliwe jest również obejmowanie zatrudnienia indywidualnych niezależnych wykonawców, tymczasowych pracowników biurowych i freelancerów.

Aby zrozumieć, jak działa outsourcing

Aby firma mogła skutecznie zlecać zadania na zewnątrz, ważne jest, aby w równym stopniu skupić się zarówno na partnerstwie biznesowym, jak i na logistyce.

 • Outsourcing polega na zarządzaniu relacjami bardziej niż umowami o poziomie usług i jest partnerstwem, a nie projektem zakupowym;
 • Utrzymanie i zabezpieczenie relacji opartych na zaufaniu ma zasadnicze znaczenie w outsourcingu i jest bardziej złożone niż ustalenie poziomów usług i relacji;
 • Niektórzy eksperci zalecają położenie dodatkowego nacisku na klauzulę wyjścia z umowy o świadczenie usług.

Ważne jest, aby firmy wiedziały, kiedy umowa nieuchronnie wygasa i upewniły się, że zaangażowane strony wywiązują się ze swoich zobowiązań i pozostają do czasu wygaśnięcia umowy.

Kilka prostych słów na temat tego czym jest outstaffing

Outstaffing to model zdalnego zatrudniania, w którym dedykowany zespół specjalistów IT, takich jak programista stron internetowych, programista, tester oprogramowania lub jakikolwiek inny zasób jest dostarczany przez zewnętrznego wykonawcę jako zdalny zasób dla głównego klienta na potrzeby jego projektu IT.

Dedykowany zespół lub nawet jeden dedykowany web developer pracuje dedykowana nad projektem rekrutującego klienta przez okres obowiązywania umowy. Zatrudniający klient będzie miał pełną kontrolę nad zespołem IT lub osobą zatrudnioną do swojego projektu na czas trwania umowy. Klient może prowadzić dyskusję, aktualizacje, rozmowy telefoniczne i wszelkie inne interakcje z zasobami dedykowanego zespołu programistów, aby pomyślnie zakończyć projekt.

Ten zdalny model zatrudniania składa się z następujących głównych procedur:

 1. Proces rekrutacji. Składa się z wyboru profili utalentowanych zasobów, krótkiej listy profili na podstawie testu przesiewowego, przeprowadzenia krótkiej rozmowy technicznej i przedstawienia listu rekrutacyjnego/ofertowego;
 2. Proces wdrażania. Proces ten obejmuje przydział miejsca siedzącego, tworzenie środowisk programistycznych, zapewnienie narzędzi do komunikacji, śledzenia i monitorowania;
 3. Bieżący proces. Ten proces obejmuje regularne dyskusje, śledzenie projektu, rozwiązywanie problemów, wypełnianie zobowiązań umownych i wykonywanie zadań.

Upraszczając, outsourcing polega na delegowaniu projektów do firmy zewnętrznej, która posiada wymagane zasoby, wykwalifikowany zespół i sprzęt. Wraz ze wzrostem znaczenia IT firmy z różnych branż otwierają przewagę podwykonawcom, którzy dostarczają wysokiej jakości tworzenie oprogramowania i inne usługi za relatywnie niskie koszty. Jednak podstawowym zadaniem outsourcingu jest umiejętność pełnego wykorzystania wszystkich zasobów i wytyczenia kierunków, aby wprowadzić lub rozwinąć nowe, centralne cele biznesowe.

Oprócz oszczędności kosztów ten mechanizm rozwoju IT pozwala uniknąć dodatkowych wydatków, zaspokoić zapotrzebowanie na zasoby wewnętrzne, wyeliminować zatrudnianie i szkolenie personelu IT, ale pomaga zachęcić zdalnych profesjonalistów z innych krajów do efektywnego działania.

W jaki sposób działa outstaffing?

Zaraz po podpisaniu umowy o outstaffingu, firma, z którą współpracujesz, zajmuje się wszystkimi procesami prawnymi, konfiguracyjnymi i wyszukiwaniami. Ponadto otrzymujesz pomoc w procedurach, takich jak:

 • Rekrutacja. Twój outstaffingowy partner wybiera profile doświadczonych i sprawdzonych profesjonalistów, a także dokonuje ich wstępnej selekcji. Przeprowadzany jest również wywiad techniczny, a następnie po Twojej akceptacji lub rozmowie kwalifikacyjnej przedstawia oferty finalistom;
 • Proces wdrażania do firmy nowego pracownika. Twój partner przygotowuje miejsce do pracy, środowiska programistyczne, oraz zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do komunikacji i śledzenia;
 • Na bieżąco. Twój partner pomoże Ci w regularnych dyskusjach, rozwiązywaniu problemów, śledzeniu projektów i innych sprawach związanych z projektem.

Jak widać outstaffingowy model jest korzystny dla prowadzenia długoterminowych projektów. Pozwala na tworzenie własnych działów nearshore poprzez zatrudnianie utalentowanych pracowników.

Jakie różnice można zauważyć między outsourcingiem a outstaffingiem?

Różnica między tymi koncepcjami polega na tym, że outsourcing przekazuje wykonawcy uprawnienia do wykonania określonego procesu biznesowego. Natomiast jeśli chodzi o outstaffing, jest to rejestracja personelu w personelu wykonawcy.

Również w przypadku outsourcingu zleceniobiorca poszukuje pracowników do firmy klienta i formalizuje ich w swoim państwie. W przypadku wyczerpania personelu wykonawca przypisuje pracowników przedsiębiorstwa klienta do swojego personelu.

 1. Posiadanie niezbędnych umiejętności technicznych. Korzystając z usług outsourcingu wszystko, co musisz wiedzieć oraz umieć zrobić, to poprawnie wymyślić wymagania oraz zadania, jakie chcesz powierzyć zewnętrznej firmie. Wynajęty przez Ciebie zespół zajmie się całą resztą, odciążając Cię od często niewygodnych procesów. Przy outstaffing sytuacja ta wygląda trochę inaczej, ponieważ biorąc pod uwagę, że będziesz zarządzał całym zespołem, potrzebujesz posiadać dość wysokie umiejętności techniczne;
 2. Cena. Outsourcing w porównaniu do outstaffingu wychodzi drożej, ponieważ cały zakres prac, łącznie z dystrybucją oraz kontrolą, przekazywany jest do wynajmowanej ekipy specjalistów. Zespół ten przejmuje większość funkcji zachodzących w firmie. Natomiast przy outstaffingu klient samodzielnie wykonuje wiele procesów związanych z projektem, takich jak na przykład zarządzanie, dystrybucja i przydzielanie zadań, czy kontrola;
 3. Płatność. Korzystając z usług outsourcingu, za wszelkie płatności odpowiedzialna jest firma klienta, natomiast outstaffing polega na regularnym otrzymywaniu wynagrodzenia przez pracowników;
 4. Obowiązki. Podczas Outsourcingu klient praktycznie nie ma żadnych obowiązków, o ile cała odpowiedzialność spoczywa na zespole outsourcingowym. Jednocześnie wszyscy uczestnicy muszą być w taki czy inny sposób zaangażowani w projekt, aby zapewnić jego sukces. Korzystając z usług outstaffingu, klient jest odpowiedzialny za wiele aspektów projektu. Zarządza pracą informatyków, planuje projekt, rozdziela zadania;
 5. Zarządzanie zespołem. W outsourcingu z reguły zespół jest zarządzany przy pomocy kierownika projektu, natomiast przy outstaffingu klient osobiście zarządza rozbudowanym zespołem;
 6. Miejsce pracy. W przypadku outsourcingu praca wykonywana jest w miejscu wyznaczonym przez firmę wykonawczą, a w przypadku outstaffingu — w siedzibie klienta;
 7. Czas trwania współpracy. Outsourcing oferuje długoterminową umowę z możliwością jej przedłużenia, podczas gdy outstaffing jest zwykle umową tymczasową, której warunki określa specyfika konkretnego projektu;
 8. Oszczędność na zasobach. Outsourcing nie wymaga żadnych kosztów organizacji miejsca pracy, mniej pracy administracyjnej i potrąceń z pensji. W przypadku outstaffingu nie musisz utrzymywać pracownika sztabowego i rekrutera, możesz też zaoszczędzić na pakiecie benefitów i potrąceniach z pensji.

Jest jednak coś, co łączy te dwa modele. Klient zarządza procesami projektowymi w obu przypadkach, ale w różny sposób, w zależności od modelu.

Outstaffing vs outsourcing – co jest lepsze dla Twojej firmy?

Teraz gdy znasz różnicę, porozmawiajmy o tym, jak zastosować tę różnicę w swojej firmie. To, czy potrzebujesz agencji outsourcingu IT, czy też lepiej skorzystać z firmy outstaffowej, w pełni zależy od Twoich potrzeb.

 • Jeśli Twoja firma nie jest bardzo skoncentrowana na technologii i nie masz wewnętrznych specjalistów, którzy nadzorowaliby pracę zespołu programistów, outsourcing może być dla Ciebie lepszym pomysłem. Z drugiej strony, jeśli masz dobrze zdefiniowane procesy i odpowiednie zarządzanie do obsługi zespołu zdalnego, możesz pozostać przy outstaffingu;
 • Wiele firm wybiera zdalne zespoły programistyczne ze względu na cenę usługi oraz jakość dostarczanego produktu końcowego. Zarówno outsourcing, jak i outstaffing zapewnią szybkie i praktyczne wyniki oraz odpowiednio przeprowadzone inicjatywy biznesowe. Kiedy jednak warto zdecydować się na outsourcing, a gdzie preferować outstaffing. Wybór trybu zależy od Twoich wymagań;
 • Jeśli nie masz doświadczenia, możesz zwrócić się do rynków, które zapewniają wymaganą przejrzystość, w celu ochrony danych biznesowych itp. Outsourcing opiera się na partnerstwie i zazwyczaj relacje biznesowe ze spółką offshore kończą się trwałą, owocną współpracę.

Jeśli chcesz monitorować wydajność zdalnego pracownika i zwiększyć jego odpowiedzialność, potrzebujesz outstaffingu. Zatrudniając dedykowanych specjalistów, uzupełniasz brakujące elementy swojego zespołu i uzyskujesz pełną kontrolę nad powierzonymi im zadaniami. Jednak każdy przypadek jest wyjątkowy i zawsze dobrze jest najpierw skonsultować się z ekspertami.

Wzrost wartości biznesu

W obliczu nowych wyzwań branża kadrowa IT zajmuje się identyfikacją potrzeb branżowych i poszukiwaniem siły roboczej, która popchnie większość firm do przodu. Dostawcy personelu powinni przewidywać potrzeby klientów, w tym liczbę dostępnych specjalistów lub zespołów programistów, i stopniowo dążyć do spełnienia wymagań odpowiednim personelem IT.

Głównym celem jest usprawnienie i zapewnienie sprawnego prowadzenia projektów przez między innymi managerów poprzez terminowe dostarczanie doświadczonych specjalistów.

W wyścigu o optymalizację, automatyzację oraz rozwój pomysłów biznesowych za pomocą technologii organizacje napotykają wspólną przeszkodę: brak personelu. Aby przekształcić innowacyjny pomysł w działający produkt, potrzebujesz odpowiednich ludzi w zespołach.

Umów się na wizytę
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Zostaw wniosek
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Zdjęcie: Ok
Dziękujemy za wiadomość!
Nasi eksperci odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe.
Zdjęcie: Error
Zawieść!
Nie udało się przesłać formularza. Spróbuj ponownie.