Zdjęcie: IT-LEAD

Outsourcing usług IT: na czym polega i jakie są jego korzyści?

10 stycznia 2023

Outsourcing procesów informatycznych i rozwoju jest od lat przedmiotem zainteresowania. Określany jest często jako szybko rozwijająca się część branży oraz cenne rozwiązanie dla różnych działalności. Zarówno duże firmy, jak i młode startupy wykorzystują zalety outsourcingu w swojej działalności. Takie podejście pomaga nie tylko obniżyć koszty, ale także prowadzi do zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Czym jest outsourcing IT?

Outsourcing IT jest to korzystanie z zasobów zewnętrznych poprzez podzlecanie części bądź całokształtu procesów technologii informacyjnej oczekiwanych przez działalność. Funkcje te często obejmują infrastrukturę, rozwój oprogramowania, kierowanie projektem, konserwację, prowadzenie punktu obsługi oraz inne funkcje.

 • Partnerzy outsourcingu mają możliwość zapewnienia całkowicie zarządzanej usługi, co oznacza, że przyjmują pełny obowiązek konserwacji oraz wsparcia IT, lub mogą w razie potrzeby zagwarantować wewnętrznemu zespołowi IT nadprogramowe wsparcie, co jest również znane jako współfinansowana pomoc IT;

 • Outsourcing, który obejmuje również usługi użyteczności publicznej, oprogramowanie jako usługa i outsourcing w chmurze, pomaga klientom opracować właściwą strategię i wizję zaopatrzenia, wybrać odpowiednich dostawców usług IT, ułożyć najlepsze możliwe umowy i zarządzać transakcjami w sposób zrównoważony, korzystny dla obu stron relacje z dostawcami zewnętrznymi;
 • Działalność korzystająca z outsourcingu IT może wybrać konkretnego dostawcę dla wszelkich procesów IT, bądź podzielić pracę między różnych partnerów.

Ponieważ outsourcing IT obejmuje usługi takie jak zarządzanie siecią i aplikacjami, jest to jedno z najbardziej efektywnych czasowo rozwiązań dla firm, które muszą szybko rozwijać swoją cyfrową działalność.

Na czym polega outsourcing IT dla firm?

Outsourcing IT polega na korzystaniu z zewnętrznych usługodawców w celu efektywnego dostarczania wspieranych przez IT procesów biznesowych, usług aplikacyjnych i rozwiązań infrastrukturalnych, dzięki którym możliwe jest uzyskanie lepszych wyników biznesowych.

 • Aby firmy mogły odnieść sukces w outsourcingu, istotne jest, aby koncentrować się i poświęcać czas zarówno partnerstwu biznesowemu, jak i logistyce;
 • Utrzymanie i zabezpieczenie relacji opartych na zaufaniu ma zasadnicze znaczenie w outsourcingu i jest bardziej złożone niż ustalenie poziomów usług i relacji;
 • Niektórzy eksperci zalecają położenie dodatkowego nacisku na klauzulę wyjścia z umowy o świadczenie usług. Ważne jest, aby firmy wiedziały, kiedy umowa nieuchronnie wygasa i upewniły się, że zaangażowane strony wywiązują się ze swoich zobowiązań i pozostają do czasu wygaśnięcia umowy.

Firmy często korzystają z outsourcingu jako sposobu na obniżenie kosztów, poprawę wydajności i ogólne przyspieszenie. Podstawową zasadą jest to, że ponieważ zewnętrzny dostawca koncentruje się na tym konkretnym zadaniu, jest w stanie wykonać je lepiej, szybciej i taniej niż firma zatrudniająca.

Rodzaje outsourcingu IT

Istnieje kilka rodzajów outsourcingu procesów biznesowych, a w zależności od procesu, jeden może być korzystniejszy od drugiego. Zasadniczo istnieje kilka różnych typów opartych na odległości pomiędzy dwoma członkami relacji.

 1. Onshore. Jest to proces zatrudniania specjalistów, którzy znajdują się w Twoim mieście lub w jego pobliżu. To odpowiednie rozwiązanie, aby mieć wszystko pod kontrolą za rozsądną cenę;

 2. Offshore. To przenoszenie pracy lub usługi do zewnętrznych dostawców całkowicie poza granicami swojego kraju. Ta opcja uznawana jest za najbardziej opłacalną oraz pozwala zaoszczędzić najwięcej;
 3. Nearshore. Jest to outsourcing w krajach sąsiadujących z tą samą strefą czasową. Wybierając tę opcję, łatwiej jest Ci komunikować się z programistami, jednak ta opcja nie zawsze jest opłacalna dla firmy.

Rosnące wykorzystanie wirtualnych asystentów to jeden z trendów, w którym outsourcing odgrywa bardzo znaczącą rolę. Coraz częściej przedsiębiorstwa wykorzystują wirtualnych asystentów na poziomie biznesowym do automatyzacji pewnych procesów. Oznacza to zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczne aplikacje asystentów głosowych. Wiele firm może zdecydować się na outsourcing tego projektu rozwojowego ze względu na koszty i umiejętności.

 • Jeśli firma była amerykańska i zdecydowała się na offshore, mogą zatrudnić firmę rozwojową w Indiach lub Anglii, na przykład;
 • Jeśli zdecydowała się na nearshore, może nawiązać współpracę z kanadyjską lub meksykańską stroną trzecią;
 • Jeśli zdecydują się na onshore projekt, prawdopodobnie będą komunikować się z firmą znajdującą się w pobliżu lub zatrudnią niezależnych wykonawców.

Im bliżej firmy klienta znajduje się strona trzecia, tym mniej czasu i różnic kulturowych będzie miało znaczenie. Ponieważ tworzenie aplikacji jest często procesem asynchronicznym, ścisłe planowanie nie jest najwyższym priorytetem, a klienci poszukujący tej pracy mogą preferować offshoring zamiast onshoringu.

Umowy outsourcingowe mogą również mieć bardzo zróżnicowany zakres. W przypadku niektórych procesów, takich jak programowanie lub tworzenie treści, odpowiednie może być zatrudnianie freelancerów w zależności od stanowiska. Firma outsourcingowa całego działu IT będzie wymagać długoterminowej współpracy z jasno określonymi wymaganiami.

Ponadto wyróżnia się także trzy modele, na które firma może się zdecydować.

 • Pełny outsourcing. Kompleksowa usługa wymagająca powołania zewnętrznego działu IT zbudowanego przez specjalistów z różnego rodzaju branż IT. Dzięki temu rozwiązaniu można nie tylko oszczędzić pieniądze, ale także mieć pewność, że profesjonalne usługi są zawsze dostępne, szczególnie w sytuacjach krytycznych;
 • Częściowy outsourcing. Idealne wyjście dla małych i średnich firm i spółek z sektora publicznego, które muszą wykonać określone czynności.
 • Outsourcing dedykowany. Jest to doskonała opcja dla firm o bardzo ograniczonych budżetach, które nie opierają się na infrastrukturze IT. Wdrażaj krytyczne rozwiązania i ograniczaj budżety.

Ile kosztuje outsourcing IT dla firm?

Koszt outsourcingu IT uwzględnia wiele różnego rodzaju czynników, a w szczególności obszar usług i funkcji. Działalność ma do wyboru usługę jednorazową lub stałą opiekę informatyczną.

 • Ważne, aby pamiętać, że koszt powiązany z outsourcingiem jest dużo niższy, niż ten związany z przyjęciem do pracy wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów;
 • Firmy decydując się na outsourcing IT, nie muszą brać na siebie stworzenie odpowiednich miejsc pracy, zapewnienie właściwego sprzętu do pracy, czy zatrudnienie ekspertów z różnych branż IT;
 • Pracodawcy nie tylko nie są obciążeni kosztami związanymi z wyszkoleniem i rozwojem personelu, ale także nie martwią się o brane przez pracowników urlopy zdrowotne (L4), czy innego rodzaju przeszkody w momencie gdy dział IT ma niedobór personelu.

Dlatego też outsourcing jest szczególnie cenny dla małych oraz średnich działalności, których budżety nie pozwalają na tworzenie wielospecjalistycznych działów IT.

 

 

Zalety korzystania z outsourcingu

Istnieje niezliczona ilość powodów, dla których firmy zlecają na zewnątrz określone czynności biznesowe. Poniżej wymieniono kilka z nich.

 1. Korzyści związane z kosztami. Najbardziej oczywista i widoczna korzyść dotyczy oszczędności kosztów, jakie przynosi outsourcing. Możesz wykonać swoją pracę niższym kosztem i lepszą jakością. Ze względu na różnice w zarobkach między krajami zachodnimi i azjatyckimi, ten sam rodzaj pracy, który jest tam wykonywany, można wykonać w Indiach za ułamek kosztów. Outsourcing pracy do Indii pozwala zaoszczędzić około 60%. Ponadto jakość świadczonych usług jest wysoka, co gwarantuje, że niski koszt nie oznacza niskiej jakości;

 2. Zwiększona wydajność. Gdy zlecasz swoje potrzeby biznesowe partnerowi outsourcingowemu, wnoszą oni wieloletnie doświadczenie w praktykach biznesowych i wiedzę specjalistyczną w zakresie realizacji złożonych projektów outsourcingowych. W ten sposób mogą lepiej wykonywać swoją pracę dzięki swojej wiedzy i zrozumieniu domeny. Prowadzi to do wzrostu produktywności i efektywności procesu, przyczyniając się tym samym do wzrostu zysków Twojej firmy;
 3. Możliwość skoncentrowania się na innych obszarach firmy. Outsourcing procesów biznesowych pozwala skupiać się na budowaniu marki, zainwestowaniu w badania i rozwój oraz przejściu na świadczenie usług o wyższej wartości dodanej;
 4. Oszczędność na infrastrukturze i technologii. Outsourcing eliminuje potrzebę inwestycji w infrastrukturę, ponieważ partner outsourcingowy przejmuje odpowiedzialność za procesy biznesowe, a tym samym rozwija infrastrukturę;
 5. Umożliwiony dostęp do wykwalifikowanego zespołu. Nie musisz już inwestować w rekrutację i szkolenie kosztownych pracowników dla swojej firmy. Dostawcy outsourcingu dbają o potrzeby w tym zakresie, dzięki swojej wysoko wykwalifikowanej puli zatrudnionych ludzi. Ci pracownicy są dobrze wykształceni w odpowiednich obszarach biznesowych, a ponadto mają doświadczenie w obsłudze potrzeb biznesowych firm;
 6. Szybsze i lepsze usługi. Ulepsz swoją ofertę usług dzięki wysokiej jakości dostawom i skróć czas potrzebny na dotarcie produktu na rynek. W ten sposób szybciej przekształcisz swoje pomysły w produkty i lepiej dostarczysz propozycję wartości dodanej.

Dla biznesmenów, a w szczególności dla twórców nowych projektów i organizacji, outsourcing IT jest kluczowym elementem, dzięki któremu umożliwiony jest szybszy rozwój działalności oraz oszczędność większej ilości pieniędzy niż w przypadku małego zespołu wewnętrznego. Przykładem dużych firm, które tak samo zlecają część swojej pracy zewnętrznemu partnerowi, są Google, Apple, czy nawet Facebook. Dzięki temu udostępniają kluczowe obszary i funkcje profesjonalistom o różnej wiedzy specjalistycznej.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing w swojej firmie?

Przekazanie odpowiedzialności za wybrane projekty lub całe działy w firmie jest nie tylko wygodne oraz oszczędne finansowo, ale także umożliwia w pełni skupić się na głównych celach działalności. Dzięki temu, że nie musisz skoncentrować swojej uwagi jedynie na konkretnym dziale, który jest niezbędną częścią podstawowej działalności Twojej firmy, możliwe jest podniesienie efektywności całej reszty obszarów firmy.

 • Dzięki powierzeniu specjalistom swoich procesów możesz elastycznie i łatwo zmieniać wykonywane czynności, a także zyskać pełne bezpieczeństwo i gwarancje realizacji projektu;
 • Specjaliści od spraw outsourcingu idealnie dopasowane do potrzeb Twojej firmy;
 • Outsourcing IT, określany także mianem tworzenia dedykowanych oprogramowań dla przedsiębiorstw, jest odzewem na potrzeby każdej firmy, która choćby w niewielkiej części opiera swoją działalność na systemach informatycznych;
 • Szeroka gama proponowanych usług, a także bezkonfliktowość w dostosowywaniu oferty do spersonalizowanych potrzeb firmy sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie zarówno dla małych firm, jak i znacznie większych i bardziej rozwiniętych organizacji.

Wybór outsourcingu IT z oferty prestiżowego oraz godnego zaufania partnera to nie tylko oszczędność czasu, czy pieniędzy, ale także pewność, że uwaga i cele firmy skierowane są na główne obszary jej działalności.

Podsumowanie

Chociaż outsourcing był postrzegany jako sposób na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności, w coraz większym stopniu staje się on strategicznym narzędziem dla firm.

Przodujące firmy rozumieją, że outsourcing niektórych funkcji może pomóc im uzyskać przewagę konkurencyjną, umożliwiając im dostęp do wiedzy specjalistycznej lub innowacyjnych technologii, których nie posiadają we własnym zakresie. Ponadto mogą także pomagać im w szybszym dostarczaniu produktów lub usług, a także umożliwiać przesunięcie zasobów do najbardziej krytycznych obszarów działalności.

Outsourcing oferuje zarówno efektywność kosztową, jak i zwiększoną elastyczność obciążenia pracą.

Umów się na wizytę
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Zostaw wniosek
Wypełnij formularz, a nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują.
Zdjęcie: Ok
Dziękujemy za wiadomość!
Nasi eksperci odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe.
Zdjęcie: Error
Zawieść!
Nie udało się przesłać formularza. Spróbuj ponownie.