REKONESANS
PRODUKTU / ANALITYKA

it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead - it lead

BADANIA PRZEDPROJEKTOWE

Badania przedprojektowe to unikalna metodyka IT-lead łącząca wykorzystanie praktyk agile na etapie zgłębienia celów biznesowych klienta.

Jest to świetny sposób, by określić wartość funkcjonalności i zrozumieć, jak uzasadnić pomysł dla kierownictwa, wsadzić techników i biznes do jednego wózka bez marnowania budżetu, jednocześnie minimalizując koszty.

W IT-LEAD ZADANIA W ZAKRESIE TWORZENIA PRODUKTÓW DZIELIMY NA DWA RODZAJE


/01

Opracowanie projektu jest to projektowanie IT mające na celu cyfryzację ustalonego procesu lub wykonanie zadania, którego priorytet jest jasny i zrozumiały dla biznesu. W takim procesie nie ma miejsca na niepewność. Obejmuje on klasyczne metody tworzenia projektu: opracowanie i projektowanie. Ponadto opracowujemy pełne wytyczne projektowe z opisem wszystkich cech projektu.


/02

Tworzenie produktu jest procesem o wysokim stopniu niepewności. Często zadania nie mogą być rozstawione według priorytetowości. Dlatego celem naszych badań jest identyfikacja zapotrzebowania na funkcjonalność. Ze względu na szybką zmianę czynników zewnętrznych nie są wymagane żadne wytyczne projektowe.


ISTNIEJĄ TRZY GŁÓWNE ETAPY BADAŃ

01/

CZĘSTO ETAP TEN JEST STOSOWANY, JEŚLI JESTEŚ GOTOWY STWORZYĆ COŚ ZUPEŁNIE NOWEGO DLA SIEBIE. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE STAJE SIĘ PYTANIE, CZY TAKIE PRAKTYKI ISTNIEJĄ U KONKURENCJI. BADAMY RYNEK I OCENIAMY, JAKA FUNKCJONALNOŚĆ BĘDZIE WYMAGANA DLA KAŻDEGO ZADANIA, ZMNIEJSZAJĄC W TEN SPOSÓB RYZYKO BRAKU ZAPOTRZEBOWANIA NA PROJEKT. W WYNIKU TYCH BADAŃ OTRZYMUJEMY ZESTAW PODSTAWOWYCH I NIEZBĘDNYCH FUNKCJI. ODPOWIEDŹ JEST DOSTARCZANA W FORMIE SZCZEGÓŁOWEGO RAPORTU Z ZACHOWANIEM FEEDBACKU.

02/

DZIĘKI ZROZUMIENIU AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU ZAWSZE DO POWIERZONEGO ZADANIA PODCHODZIMY PROFESJONALNIE, JAK RÓWNIEŻ ZDAJEMY RAPORT Z KAŻDEJ Z NASZYCH DECYZJI I DZIAŁANIA. POŚWIĘCAMY KILKA SESJI NA OMÓWIENIE BACKLOGU, KTÓRY BĘDZIE WAŻNY DLA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW BIZNESOWYCH. NIEZBĘDNE JEST ZWRÓCENIE UWAGI NA KLUCZOWE ZADANIE BIZNESOWE, PRZEPROWADZENIE ANALIZY GRUP UŻYTKOWNIKÓW (POPRZEZ WYBÓR UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY MOGĄ POMÓC I W NAJWIĘKSZYM STOPNIU PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ROZWOJU PROJEKTU), A NASTĘPNIE STWORZENIE ODPOWIEDNIEJ FUNKCJONALNOŚCI (HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW). OSTATECZNIE OTRZYMUJESZ GOTOWY ZESTAW JASNYCH ZADAŃ, PODZIELONYCH WEDŁUG PRIORYTETÓW, KTÓRE NALEŻY ZREALIZOWAĆ.

03/

WAŻNE JEST, ABY PAMIĘTAĆ, ŻE RYZYKO BRAKU ZAPOTRZEBOWANIA NA RYNKU NADAL ISTNIEJE NAWET WTEDY, GDY MAMY CAŁĄ FUNKCJONALNOŚĆ. DLATEGO WERYFIKUJEMY HIPOTEZY I ZGODNOŚĆ ZAPROPONOWANEJ OPCJI, KOMUNIKUJĄC SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM. STOSUJEMY TRZY PODSTAWOWE TECHNIKI:
ANALIZA MAPY CIEPŁA (KLIKNIĘĆ) PROTOTYPU (POPRZEZ WYDANIE KLIKALNYCH PROTOTYPÓW I ZBIERANIE FEEDBACKU);
„PROBLEMATYCZNY” (ZBIERANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU);
HISTORYJEK UŻYTKOWNIKA (BUDOWANIE CYKLU ŻYCIA W CELU OBLICZENIA DALSZYCH KROKÓW).

NADAL MASZ PYTANIA?
CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

W przypadku IT-lead analityka polega na zrozumieniu zadania i opracowaniu najlepszych dla niego rozwiązań.

Badanie kręgu odbiorców
Audyt aktualnego rozwiązania
Opis funkcjonalny
Wytyczne projektowe

Questions

ANALIZA I ANALITYKA
APLIKACJI MOBILNYCH

Questions

Nie można stworzyć udanej pod względem komercyjnym, funkcjonalnej i atrakcyjnej aplikacji mobilnej bez etapu analitycznego. Aby osiągnąć te wyniki, przeprowadzamy kompleksowe badanie biznesu, określamy cele i zadania projektu, grupę docelową oraz przeprowadzamy analizę konkurencyjną. W rezultacie otrzymujemy strukturę aplikacji – podstawę do prototypu i wytycznych projektowych. Faza projektowania umożliwia naprawę błędów na samym początku, jednocześnie obniżając koszty i zwiększając efektywność etapu tworzenia aplikacji mobilnej.

PROCES


/01

Przeprowadzamy analizy przedprojektowe


/02

Opracowujemy prototyp przyszłej aplikacji


/03

Piszemy wytyczne projektowe w zakresie opracowania aplikacji


Skontaktuj się z nami